วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Ophthalmic Medication Guideline โดย ผศ.นพ. สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล


Ophthalmic Medication Guideline โดย ผศ.นพ. สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล

ข้อมูลยาตาทุกตัว ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล                                                                                  วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ปัจจุบันอาจารย์ทำงานอยุ่ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


สามารถ download ได้ฟรี ที่
http://www.scribd.com/doc/67139576/Ophthalmic-Medication-Guideline-โดย-ผศ-นพ-สุเรนทร์-วิริยะเสถียรกุล

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับพี่อุทัย ขออนุญาตินะครับ ^_^

    ตอบลบ
  2. ยินดีครับ ญาติไม่ต้อง ก้ออนุญาตให้ปันกันครับ

    ตอบลบ