วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Social Media โลกนี้ใครๆก้อมาขอคำปรึกษากับเภสัชกรร้านยาได้ โดยเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

ทุกวันนี้ในโลกที่อินเตอร์เนทเข้าไปถึงทุกบ้านทุกสื่อ บางคนตื่นนอนมาแทนที่จะอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน กลับต้องไปเปิด Facebook เสียก่อน เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนมานิยมการติดต่อสื่อสาร และบริโภคข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นโลกออนไลน์ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาให้เภสัชกรร้านยาอย่างเรา สามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้ประโยชน์ในการบริหารข้อมูลข่าวสาร และหลายครั้งเราก้อเป็นผู้บริโภคที่ต้องไปพึ่งพาหาประโยชน์จากโลกไซเบอร์มากขึ้นอีกด้วย 


จะดีไหมหล่ะ ถ้าเภสัชกรร้านยาจะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ได้ทั้งสั่งสมข้อมูลส่วนตัว รังสรรค์เนื้องานวิชาการและการพัฒนาไปใช้กับธุรกิจร้านยาได้อย่างยั่งยืน


Social Media ทำให้ใครๆในโลกมาขอคำปรึกษา
จากเภสัชกรได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปเริ่มตั้งแต่ยุคของเว็บไซต์ Portal และ ยุค Search Engine บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ จนมาถึงปัจจุบัน ยุคของ Social Media - สื่อสังคมออนไลน์ ที่เริ่มจาก Blog , เว็บไซต์ Video sharing ตัวอย่างเช่น YouTube หรือ Socialcam และ กลุ่มเว็บไซต์ Social Networking อย่าง Facebook และ Twitter รวมทั้งล่าสุด Location Based Marketing ที่นำเสนอแนวคิดการเชื่อมต่อโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้นๆ ต่อทั้งเภสัชกรที่ทำงานวิชาการ การผลิต การตลาด หรือเภสัชกรร้านยาทั้งที่ที่มีหน้าร้านจริงๆ หรือใครก้อตามที่ก้าวไปสู่การเปิดตลาดร้านอาหารเสริมสุขภาพ (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ออนไลน์   
การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการทำการตลาดทั้งในตลาดโลกสัมผัสได้ และออนไลน์สำหรับทุกภาคหน่วยงานและธุรกิจในปัจจุบัน ใครก้อตามที่เกี่ยวข้องเรื่องการสื่อสาร แน่นอนต้องมาจากผู้ประกอบการและทีมงานจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่เรียกว่า Social Media Communication &Marketing เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและรักษาสถานะในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและช่วยในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน และราคาก้อสมเหตุผลคุ้มค่ามากขึ้นและวัดผลได้มากกว่าจะไปเทกระจาดกับสื่อหลักเดิมๆ (แต่สื่อเดิมๆ ก้อยังจำเป็นนะครับ)


ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ Social Media มีอะไรบ้างนะ?
ในวงการเภสัชกรรม อยากให้ตามไปดู คุณ Natalia Shcherbakova ที่ได้ทำวิจัย รายงานสรุปแล้วว่าเภสัชกรชุมชนสามารถใช้ social media ในการขยายวิชาชีพทั้งในด้านเภสัชกรรม ในด้านการสื่อสารทั้งต่อคนไข้และสร้างสรรค์สื่อความรู้ส่งต่อประชาชนทั่วไป การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการกับเพื่อนร่วมวิชาชีพได้อย่างกว้างไกลเพียงไร 


ตามไปดูในรายงาน Assessment of Internet and Social Network Use for Professional Purposes by Texas Independent Community Pharmacists คุณจะเข้าใจและขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับโลกนี้เปลี่ยนไปเลย คลิ้กไปได้ที่นี่นะครับ
http://www.communitypharmacyfoundation.org/resources/grant_docs/CPFGrantDoc_47483.pdf


ในมิติธุรกิจร้านยา เภสัชกรเราสามารถนำ social media มาช่วยในเนื้องาน ต่างๆดังนี้
  • เพิ่มการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ (Brand Awareness) ทั้งตัวบุคลิกของเภสัชกรเอง หรือร้านยาของเราเอง
  • เป็นช่องทางสร้างยอดขาย และผลกำไรให้มากขึ้น (Sales & Profit) ทั้งในส่วน e-commerce เปิดหน้าร้านออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  • ใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของธุรกิจไปยังสาธารณะชน ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก (Public Relation)
  • ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและการปฎิสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (CRM)
และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร (Internal Organizational Communications) ทั้งในรูปแบบการประชุมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสำนักงานออนไลน์


การประยุกต์ไปใช้งาน ทุกท่านสามารถเปิดหาได้จากโลกออนไลน์หรือไปเข้าเรียนจากสถาบันที่สอนเรื่องการใช้ประโยชน์จาก social media นะครับ

ใครบ้างนะในร้านยาที่ได้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์

ในโลกอินเตอร์เนท ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะเป็นเภสัชกร เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด ผู้มีหน้าที่ดูและรับผิดชอบการทำเว็บไซต์ขององค์กร ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ ทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมืออาชีพในการใช้ 
Social Media เพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนตัว หรือทางธุรกิจ ได้ไม่ยากแต่ถ้าหากอยากได้ประโยชน์สูงสุด 
อยากเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นนี้มั่ง ควรเริ่มอย่างไร?

ไม่มีใครแก่เกินไปกว่าจะเริ่มเรียนรู้ คุณควรมีความรู้พื้นฐานประสบการณ์ในการใช้ Internet , Facebook และ Twitter มาบ้างแล้ว และถ้ามีโอกาส ควรเข้าไปรับการอบรมความรู้จากองค์กรมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณได้ทราบแนวทาง การสร้างและดูแล ไปจนถึงแนวคิดในการจัดการ บริหารเนื้อหาบน Facebook ,Twitter ,Blog และการทำ Video Marketing ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคล่าสุดต่างๆของ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) คุณเองก้อจะสามารถต่อยอดนำมาทำเครื่องมือต่างๆ ที่มีเป้าประสงค์ไปช่วยเพิ่มยอดขายและช่วยในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน อีกทั้งยังรู้ทันข้อควรระวังในผลเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้กับธุรกิจจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรอบคอบและมั่นใจมากกว่าเดิม 

สุดท้าย เภสัชกรร้านยาเรามีศักยภาพมากเหลือเกินพอที่จะสืบค้น เรียบเรียง แล้วใช้ประสบการณ์จากคนไข้ตัวเป็นๆที่มาขอคำปรึกษาหน้าร้าน แล้วนำไปสร้างสรรค์สื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคม ให้คนไข้ได้มานำไปใช้ยาอย่างปลอดภัย หายจากโรคได้ง่ายและเข้าถึงทุกบ้าน เข้าถึงใจผู้บริโภคได้อีกด้วย ที่เหลือคือเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้นะครับ อย่ามัวแต่กด like แต่เพียงอย่างเดียว


แหล่งข้อมูล

Cain J, Romanelli F, Fox B.,” Pharmacy, social media, and health: Opportunity for impact”., J Am Pharm Assoc (2003). 2010 Nov-Dec;50(6):745-51. Source: College of Pharmacy, University of Kentucky, Lexington, KY 40536-0596, USA. jeff.cain@uky.edu

Natalia Shcherbakova , MS. Pharm, Doctoral Candidate­, Marvin Shepherd PhD­, “Assessment of Internet and Social Network Use for Professional Purposes by Texas Independent Community Pharmacists”, Tatiana Makhinova BS Pharm­,­The University of Texas at Austin, College of Pharmacy,
http://www.communitypharmacyfoundation.org/resources/grant_docs/CPFGrantDoc_47483.pdf

Harold E. Cohen, RPh, Editor-in-Chief, The Social Side of Pharmacy,
http://www.uspharmacist.com/content/d/straight_talk/c/13848/

Jeff Cain, Ed.D., M.S., Pharmacy in the Age of Social Networking
http://www.ashpintersections.org/2010/06/pharmacy-in-the-age-of-social-networking/

Linked in, the Pharmacy Social Media Group;
http://www.linkedin.com/groups/Pharmacy-Social-Media-3719897

รูปประกอบจาก

pharma social media marketing, 
healthcareos.com
http://www.ashpintersections.org/2010/06/pharmacy-in-the-age-of-social-networking/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น