วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตรวจนับสินค้า ไม่ทำ!! สินค้ายาหายกำไรหด!! โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


Retail is detail งานร้านยาในกิจการค้าปลีกมีรายละเอียดยิบย่อยมากมาย เพราะมีตัวสินค้าที่หลากหลายมากมาย อีกหนึ่งงานที่ร้านยาต้องทำคือการตรวจนับสินค้า 

ทำไมหล่ะ กำไรของเรามาจากไหน ย่อมมาจากยอดขายที่ถูกต้อง
ยอดขายย่อมมาจาก
  • จำนวนสินค้าที่ไม่หายหกตกหล่น
  • ไม่โดนขโมยทั้งจากคนในและคนนอก
  • ไม่ตั้งราคาผิด สูงหรือต่ำเกินไป ทั้งจากการปรับราคาประจำปีหรือราคาตลาด
  • ไม่ไปหลงลืมวางในพื้นที่อับหรือหลังร้าน จนทำให้เสียโอกาสการขาย
  • ไม่ปล่อยให้สินค้าไม่ได้รับการตรวจสอบจนยาหมดอายุ
  • ไม่เสียโอกาสการขายของสินค้าประเภทตามแฟขั่นหรือ ขายตามเทศกาล
  • ไม่ชำรุดเสียหายทั้งจากสภาพแวดล้อมและการเก็บรักษาที่ไม่ดี
  • ไม่เกิดภาวะ overstock ทำให้เงินจม หรือ understock จนลูกค้าหาซื้ออะไรไม่ได้เลย
  • ในกิจการที่ต้องคำนวนต้นทุน stock เพื่อชำระภาษี ขายกิจการ ขอกู้เงิน ทุกองค์ภายนอกย่อมต้องการข้อมูลชุดนี้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


ถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร คำตอบอยู่ข้างบนแล้ว 
ถ้าคุณเป็นเภสัชกรร้านยามืออาชีพ หากหมั่นตรวจสอบสินค้าหมุนเวียนอย่างแม่นยำ ถูกต้องและสม่ำเสมอ กำไรทุกเม็ดที่จะหลุดหายไป จะรั่วไหลน้อยลง ย่อมนำมาซึ่งผลกำไร อย่างยั่งยืน หากยังไม่เคยทำหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาตามไปลงมือด้วยตนเองได้ที่

Stock taking,

Liz Boylan et. al., STRATEGIC OUTLINE CASE, PHARMACY STOCK CONTROL
Release: Draft vs. 0.5 Date: 6th June 2008,

สินค้าคงเหลือ  (Merchandise  Inventory),
http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/ac102/lessonQa/less%203/less%203.htm

แนวปฏิบัติ! บัญชีสินค้าคงเหลือ,ปัญหาการตรวจนับสินค้า, การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2, http://www.nida-pro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:inventory-control&catid=18:accounting&Itemid=63

รูปประกอบจาก
Pharmacy Degrees,  pharmacydegrees.net

Pharmacist, cnbc.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น