วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กราบขอบพระคุณยอดผู้อ่าน >1.5ล้าน viewers เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุลเขียน blog มาสี่ปี พอๆกับวันเปิดร้านยาสาขาแรกที่ศรีย่าน 
มาถึงวันนี้ ได้มียอดผู้อ่านแวะมาให้ความอุปการะติดตามบทความ ผู้อ่านได้ถึง 1.5 ล้านแล้ว

จึงมากราบขอบพระคุณทุกท่าน และจะมุ่งมั่นสรรค์สร้างงานดีมีคุณภาพต่อไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เคารพยิ่งต่อไป

เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น