วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Project A ร้านยาเล็กร่วมมือกัน เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจได้อย่างไร? โดยเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


ทุกวันนี้...ก่อน AEC จะเข้ามาเยือนบ้านเรา ร้านยาเล็กๆแบบไร้สายป่านยาวๆ ไม่มีเครือข่ายในการเสริมเพิ่มเติมศักยภาพกำลังเผชิญกับสิ่งคุกคามมากมายทำให้ยอดขายตกต่ำลง ในขณะที่กฎหมายมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งหมายถึงต้นทุนการประกอบกิจการที่สูงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งคุ่แข่งขันยักษ์ใหญ่ทั้งภายในประเทศและบรรษัทข้ามชาติ แล้วเราจะทำอย่างไรดี เรามีกรณีศึกษาตัวอย่างที่ทางสมาคมร้านขายยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดอันหนึ่งให้ร้านยาเล็กๆได้มีแต้มต่อที่ดีขึ้นในการพัฒนวิชาชีพเพื่อรับการต่อกรต่อโลกที่เปลี่ยนไป

 
ชื่อโครงการ: Project A คำตอบที่มดเล็กๆจะรวมตัวกัน
 1. หลักการและเหตุผล:  
ร้านยากำลังเผชิญกับสิ่งคุกคาม
•ยอดขายตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่ขนาดตลาดของธุรกิจยาเติบโตขึ้นทุกปี
•กฎหมายมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งหมายถึงต้นทุนการประกอบกิจการที่สูงขึ้น
•การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งคุ่แข่งขันภายในประเทศและบรรษัทข้ามชาติ

2. วัตถุประสงค์: นอกเหนือไปจากการที่พวกเราร่วมกันเรียนรุ้ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา” => NANO MBA 1&2
นอกเหนือจากให้เราทุกคนได้นำความรู้ที่ได้ ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะ
•เพิ่มรายได้มากขึ้น
•ลดค่าใช้จ่าย
•มีเครื่องมือการทำงานใหม่ๆและร้านยา


 Project A รวมตัวกันเพื่อรวมพลัง
3. เราจึงเริ่มจัดโครงการที่ชื่อว่า  Affiliate Project (Project A) 
โดยการสรรหาพันธมิตรใหม่ๆ ที่จะมานำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้ร้านยาของท่าน
•เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สินค้า Exclusive
สำหรับสมาชิกเครือข่ายเท่านั้น
•ได้องค์ความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาร้าน

4. Project A  หมายถึงวิธีการร่วมมือกันภายในร้านยาเครือข่าย ไปจับมือกับธุรกิจหลาย ๆ แห่ง ในรูปแบบต่างๆ
การทำธุรกิจร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายนั้น สามารถทำงานที่แต่ละคนทำตามลำพังไม่ได้ โดยที่ธุรกิจเครือข่ายทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จึงมีความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่าที่ร้านยาแต่ละแห่งจะทำตามลำพัง

 Project A: รวมพลัง Values ได้อย่างไรบ้าง?
5. Value chain possibilities for networking 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่าย มีทางเลือกดังนี้การสร้างเครือข่าย
•สร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีข่าวสารที่ทันสมัย (InFormation Technology)
•สร้างเครือข่ายการเตรียมบุคลากร และการฝึกอบรม ให้มีทักษะทางการบริหาร และมีเทคโนโลยี ที่เหมาะสม (Training
•สร้างเครือข่ายข้อมูลการตลาด (Logistics) การคลังสินค้า (Warehousing) และการจำแนก แจกจ่าย (Distributio
•สร้างเครือข่ายข้อมูลการตลาด (Marketing Intelligence)

ตอนต่อไป แผนการทำงาน เราจะเริ่มสร้างเครือข่ายร้านยาที่เข้มแข็งได้อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น