วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนที่ของแบรนด์ อนาคตของร้านยาเรา (Brand Blueprint หรือ Brand Road Map )


ทุกวันนี้ ใครๆก้อบอกว่า “เราต้องสร้าง brand” จึงจะขายดี มีลูกค้าเรียกหามาอุดหนุน เราต่างตะหนักดีว่า brand หรือตราสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาด ร้านยาก้อเช่นเดียวกัน หากเจ้าของร้านหรือเภสัชกรที่มองเห็นอนาคตขององค์กรตนเอง จะทำให้เราสามารถวางแผนสร้างแผนที่ หรือ พิมพ์เขียว ของแบรนด์ ช่วยให้ร้านของเรามีความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการออกจากร้านของผู้อื่น  ช่วยให้ผู้บริโภคประทับใจสินค้าหรือบริการได้  ซึ่งจะมีผลต่อการมาซื้อซ้ำและใช้บริการตลอดไปอย่างยั่งยืน เรามาดูกันว่ามีแนวทางการวางเข็มทิศของ brand ร้านยาของเรากันดีไหม?

Brand
ที่ดีคืออะไรนะ
การสร้างตรายี่ห้อที่มีประสิทธิผล ให้ขายดี มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 อย่าง คือ
1) เริ่มสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชื่อ (Uniqueness of Brand Name)
2) สร้างสัญลักษณ์ที่โดดเด่น (Distinctive Logo / Symbol / Icon)
3) ไปวางตำแหนงครองใจที่เหมาะสม (Brand Position / Brand Proposition / Unique Value Proposition) คือ การสร้างความแตกต่างของร้านเราในด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์อย่างหนึ่ง ของกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเอง

สร้าง Brand ร้านของเรา ทำอย่างไรหล่ะ
การที่เราจะผลักฝันให้ให้ร้านของเราบรรลุ Brand Vision และ Brand Mission แบรนด์ควรจะวางตำแหน่งที่ไหน (Brand Positioning) มีจุดยืนกรอบความคิดอย่างไร เรามีขั้นตอนการวางตำแหน่งร้านของเราได้ดังนี้

1. ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ให้ง่าย อะไรคือสินค้าหรือบริการที่บอกไปปุ้บ ลูกค้าเป้าหมายของเราสามารถเข้าใจได้ทันที เลือกจุดขายที่นำเสนอไปแล้วไม่สร้างความสับสนให้กลุ่มเป้าหมาย

2. เรียนรู้ความเข้าใจของลูกค้าเป้าหมายเราว่าปัจจัยหรือคุณค่าอย่างไรอะไร ที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจมาร้านของเรา

3. สำรวจตลาดเป้าหมาย หาข้อมูลเฉพาะของคู่แข่ง และสรุปจุดขาย จุดแข็ง จุดอ่อนของเขา

4. สำรวจแผนที่ของลูกค้า ว่ามาจากไหน มีปริมาณเท่าไร เข้าไปถาม ไปสัมภาษน์ว่าเมือเจ็บไข้ได้ป่วย มีทางเลือกอย่างไร ในการรักษา ดูแลตัวเอง

5. วิเคราะห์หาโอกาสในการวางตำแหน่งตลาด เลือกตำแหน่งตลาด ที่มีความได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีอะไรที่ลูกค้าอยากได้ แล้วคู่แข่งยังไม่ได้ตอบสนองมาก่อน แล้วเราสามารถทำได้ดีกว่า

6. องค์กรเรายังเล็กทีมีความไวในการตอบสนองได้ดีกว่า ให้ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราวางไว้หรือไม่  ถ้าใช่ เสริมจุดแข็งปรับ และพัฒนาแบรนด์ให้มีคุณค่า ตรงกับตำแหน่งในดวงใจคนไข้  ตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเรา ก้อค่อยๆพัฒนาไป

แผนที่ของแบรนด์คืออะไร
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนาจุดขายของร้านเราให้พัฒนาได้อย่างมีทิศทาง โดยการสำรวจและวิเคราะห์จากปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ แล้วพัฒนามาเป็นจุดขาย (Unique Selling Point - USP / Value Proposition / Emotional Selling Proposition - ESP / Brand Selling Proposition - BSP) ที่สามารถสื่อให้คนไข้เห็นคุณค่าที่จะได้รับอย่างชัดเจน เมื่อมาร้านยาของเรา

สุดท้ายซุนวูกล่าวไว้ว่า 
กองทัพที่ชนะ เห็นชัยแล้วจึงรบ
กองทัพที่พ่ายแพ้ ออกรบเพื่อแสวงหาชัยชนะ 
ดังนั้นหากเราวางแผนจะเปิดร้านหรือเปิดไปแล้ว อยากทำอย่างไรให้ขายดี ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มต้นวางแผนสร้างตรายี่ห้อให้ลูกค้าระลึกได้ และอยากมาหาเราทุกครั้ง ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น