วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลูกรักของเรา จะสุงได้แค่ไหน? โดยเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


ถึงวันนี้ กระแสสังคมทั้งโลก ยังไงๆก้อยังให้ความสำคัญกับค่านิยมความสวยหล่อ คงจะปฏิเสธเรื่องรูปร่าง และความสูงไปไม่ได้ เพราะดูแค่แต่ละเวทีประกวดสาวงามหรือหนุ่มหล่อที่ไหนก้อตาม ถึงกับกำหนดเลยว่า "หน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีเรื่องความสูงเป็นองค์ประกอบด้วยถึงจะผ่าน" ทำให้พ่อแม่ และลูกหลายคน วิตกกังวลกับเรื่องความสูงเป็นอย่างมาก จนบางคนเกิดเป็นปมด้อย ว่าตัวเองเกิดมาไม่สูง หรือเตี้ยกว่าเพื่อน ส่งผลต่อสภาพจิตใจไปตามๆ กัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และลดความวิตกกังวลลง เรามีบทความจาก นพ.วรวัฒน์ เอี่ยวสินพานิช มาเล่าให้ฟังถึงกลไกของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการด้านความสูงของลูกเราว่าโดยธรรมชาติแล้ว จะตัวสูงได้แค่ไหน?

ลูกเราโตแต่ละช่วง ไม่เท่ากัน
การเจริญเติบโต และการพัฒนาการด้านความสูง และการเคลื่อนไหว จะเริ่มตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดาแล้ว โดยตลอด 9 เดือนจะมีการเจริญเติบโต และพัฒนาตัวอย่างไม่หยุดยั้งทุกระบบโดยอัตราการเจริญเติบโตนั้นในแต่ละวัยจะมีความแตกต่างกัน
      
แต่พออุแว้ๆออกมา สำหรับวัยที่มีการเจริญเติบโตมากกว่าวัยอื่น คือ วัยในครรภ์ จนถึง 2 ขวบแรก และวัยรุ่น โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นที่จะมีอัตราการเพิ่มความสูงต่อปี (Height velocity) มากที่สุด โดยเด็กผู้หญิงจะเพิ่ม 8 ซม.ต่อปี เมื่อถึงอายุ 11 ปี ส่วนผู้ชายจะเพิ่ม 10 ซม.ต่อปี เมื่อถึงอายุ 13 ปี

ช่วงเวลาแห่งความสูง
สามารถแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น 4 ช่วง เฉพาะแต่เรื่องความสูง
รูปประกอบ  infant growth chart จาก baby-growths.com

ช่วงที่ 1 : 0-2 ปี
      
ช่วงที่ 2 : 2-11 ปี
ความสูงจะเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 5 ซม./ปี
      
ช่วงที่ 3 : ช่วงการเจริญเติบโตในระยะนี้กินเวลาประมาณ 4-5 ปี เพศหญิงเริ่มมีการเติบโตที่เร็ว เมื่ออายุ 11.5 ปี และ เติบโตน้อยลงเมื่ออายุ 16 ปี อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ที่ 8 ซม./ปี

ส่วนเด็กผู้ชาย จะเริ่มที่อายุ 13.5 ปี และหยุดโตเมื่ออายุ 20 ปี อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ที่ 10-12 ซม./ปี
      
จะเห็นได้ว่าการช่วง 4-5 ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพิ่มความสูงของร่างกาย โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเพิ่มความสูง ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ ถ้าจะเริ่มจะเพิ่มก้อต้องเร่งในช่วงดังกล่าวนี้
      
สุดท้าย ช่วงที่ 4 : 17-18 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเติบโตเกือบเต็มที่แล้วโดยประมาณคือ 95-98% ของความสูงของผู้ใหญ่

ตอนต่อไป เรามาดูกันว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงมีอะไรบ้าง จะได้ใช้เป็นปัจจัยเสริมให้ลูกรักได้สูงสมวัย

แหล่งข้อมูล

•เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล สงวนลิขสิทธิ์ 28 พย. 2555

ห้ามนำบทความ รูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ โดยผู้เขียนไปเผยแพร่เชิงพาณิชย์ ให้นำไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผู้ประกอบการเว็บไซต์ต้องยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ

การนำเอาบทความ รูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งผลิตขึ้นโดยผู้เขียนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตซ้ำเพื่อเผยแพร่ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาและ Copy url address  ไปด้วยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถลิ้งค์กลับมาอ่านบทความจากเว็บไซต์ของผู้เขียนได้โดยตรง

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ไม่แนะนำให้คุณนำไปใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรคด้วยตนเอง ขอความกรุณารับคำปรึกษาได้โดยตรงจากบุคลากรสหวิชาชีพทางสาธารณสุข รวมทั้งเภสัชกรใจดี ที่พร้อมดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับ

•How to Grow Taller Naturally and Increase Height, http://www.growtall.asia/

•Height Increase Blog, http://grow-taller-secret.blogspot.com/2007/06/different-methods-to-grow-taller.html

•Anthony Ezail Travis, How to Help Kids Grow Tall, EzineArticles.com, http://ezinearticles.com/?How-to-Help-Kids-Grow-Tall&id=3508609

•Tall stature, http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/9781405122337/Raine_Ch04.pdf

•Cain Marko, Tips to Make Growing Tall a Child's Play , http://ezinearticles.com/?Tips-to-Make-Growing-Tall-a-Childs-Play&id=4363297

ไขความลับ เพิ่มความสุง ให้ลูกชายหญิง, ผู้จัดการออนไลน์, 9 มีนาคม 2553,

•นพ วัลลภ พรเรืองวงศ์, คำนวณส่วนสูง เด็กไทย, รพ. ห้างฉัตร ลำปาง,  http://gotoknow.org/blog/health2you/28745

•รศ.น.พ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, แฟชั่นบริโภค แคลเซียมกับความสูง, มติชนรายวัน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2541

•นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ?, หมอชาวบ้าน ปีที่ 19 ฉบับที่ 219 : หน้า 12-16

•รูปประกอบ How to Help Kids Grow Taller จาก  http://www.babycares365.com/2012/07/how-to-help-kids-grow-taller.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น