วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มะเร็งเต้านม รู้ไว้เพื่อป้องกันและรักษา


มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สองของสตรีไทย โดยทั่วไปผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป 1 คนใน 54 คน จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและ มีโอกาสสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มะเร็งเต้านมพบได้ตั้งแต่อายุ 19 ปี จนถึงอายุ 90 ปี เลยทีเดียว

เรามีแหล่งข้อมุลที่จะมาคลายความกังวลให้คุณผู้หญิงได้รู้ว่า  มะเร็งเต้านมรักษาได้หรือไม่ สาเหตุของมะเร็งเต้านมคืออะไร มีวิธีการหลีกเลี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่  ปัจจัยเสี่ยงคืออะไร รวมไปถึงแนวทางการรักษา ขอความกรุณาคลิ้กไปที่
 ซึ่งมาจาก chulacancer.net เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุณาติดตามไปเรียนรุ้ เพื่อที่ว่าจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น 

รูปประกอบมาจาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น