วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

คุ่มือแนะนำป้องกันโรคภัยที่มากับน้ำท่วม โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


ปีนี้ฝนมาเร็วและตกมาก สิ่งที่ตามมาไม่พ้นหายนะประเทศก้อคือ การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอันเนื่องมาจากน้ำท่วมทั้งต่อชีวิต เรือกสวนไร่นา จนส่งผลลามระบาดไปถึงเกิดการระบาดของโรคติดต่อตามมาได้ 

เรามีคุ่มือแนะนำป้องกันโรคภัยที่อาจติดต่อเนื่องกันมาทั้งในรูปแบบ
โรคที่เกิดระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำลด ให้ทุกท่านได้ใช้เป็นคู่มือดูแลสุขภาพคนที่รักและตนเอง สามารถตามไปได้ download ได้ free ที่ 

http://pher.dpc7.net/sites/default/files/Prevention%20of%20diseases%20caused%20by%20flooding.pdf

เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกล

แหล่งข้อมุล


คู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วม,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

http://pher.dpc7.net/node/7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น