วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รู้จักและรักษาโรคพาร์กินสัน โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล


มีคนไข้เริ่มต้นสูงอายุหลายราย ที่เริ่มมีอาการของโรคพาร์กินสัน
มาขอคำแนะนำที่ร้านยาของผมหลายราย
จึงขอรวบรวมความรุ้ของต้นเหตุ อาการและการรักษารวมไปถึงยาที่ใช้มาให้คุณๆ ได้รุ้จัก เพื่อเข้าใจสุ่ขบวนการรักษาต่อไปนะครับ

โรคพาร์กินสัน ต้นเหตุของโรค โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
http://www.oknation.net/blog/DIVING/2009/09/17/entry-1

โรคพาร์กินสัน อาการของโรค โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
http://www.oknation.net/blog/DIVING/2009/09/19/entry-1

โรคพาร์กินสัน การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
http://www.oknation.net/blog/DIVING/2009/09/20/entry-1

โรคพาร์กินสัน ยาที่ใช้รักษา โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
http://www.oknation.net/blog/DIVING/2009/09/21/entry-1

โรคพาร์กินสัน คำแนะนำให้อยู่กับโรคนี้อย่างมีความสุข โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
http://www.oknation.net/blog/DIVING/2009/09/22/entry-1

แหล่งข้อมูล

•เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล สงวนลิขสิทธิ์ แต่ยินดีให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาได้ อย่านำไปใช้เพื่อการค้าและขอความกรุณา copy url address ไปด้วยนะครับ 12 สค. 2554

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและตอบแทนคุณแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงวิชาชีพเภสัชกรคนนี้มาจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามเราก็ไม่แนะนำให้คุณนำไปใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรคด้วยตนเอง ขอความกรุณารับคำปรึกษาได้โดยตรงจากบุคลากรสหวิชาชีพทางสาธารณสุข รวมทั้งเภสัชกรใจดี ที่พร้อมดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับ

·         Parkinson's disease, NATIONAL PARKINSON FOUNDATION, INC. 1501 N.W. 9th Avenue / Bob Hope Road Miami, Florida 33136-1494http://www.parkinson.org
·         Parkinson's Disease, http://www.neurologychannel.com
·         ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ โรคพาร์กินสัน กับผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล http://www.si.mahidol.ac.th
·         Roongroj Bhidayasiri MD,  Chulalongkorn Comprehensive Movement Disorders Center, Chulalongkorn University Hospital, Bangkok, Thailand, Treatment of Parkinson’s Disease in Thailand: Review of The Literature and Practical Recommendations
·         Future directions in the treatment of Parkinson’s disease นิตยสาร Medical Link ฉบับ 006
·         นพ. รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ โรคพาร์กินสัน สามารถรักษาได้ 2005-07-06
·         โรคพาร์กินสัน ศูยน์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติhttp://www.chula-parkinsons.org
·         โรคพาร์กินสัน-โรคสั่นสันนิบาต หมอชาวบ้าน เล่มที่ 219 เดือน 7 ปี 1997

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น