วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อยากเปิดร้านขายยา ต้องทำอย่างไรบ้าง? โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

มีซองคำถามมาจากสมาชิกของ blogและ facebook ส่งเมล์มาเยอะเกี่ยวกับตลาดยา ที่ยอดนิยมก็คือถามว่า สนใจอยากลงทุนเปิดร้านขายยา เห็นบอกว่า กำไรดี โอกาสเสี่ยงน้อย ภาวะเศรษฐกิจแย่ยังไง ยังไงคนก็ยังต้องป่วย ยาก้อยังขายได้


มาฟังคำตอบจากเภสัชกรร้านยาไหมครับ ว่าเปิดร้านขายยาต้องทำอย่างไร

ก่อนลงทุนในกิจการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านกาแฟ ร้านซักรีด สำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดแล้ว คุณคงต้องลงมือทำการบ้านอย่างหนัก สำหรับการเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จนั้น ผมได้เตรียมข้อมูล การเปิดร้านยาอย่างไร ให้รอดตายและร่ำรวยเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับเภสัชกร รวมทั้งผู้Œที่สนใจในการเปิดร้านยา จะได้ทราบขั้นตอนต่างๆในการเปิดร้านยา ได้เห็นภาพรวมธุรกิจร้านยาในหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้Œองกับการจัดการค้าปลีก วิชาชีพ จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยรวมเนื้อหาตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การขอใบอนุญาต กลยุทธ์สำคัญๆในการเลือกทำเล งานก่อสร้างร้าน การเลือกสินค้าที่จะมาวางจำหน่ายและแหล่งที่จะซื้อ ไปจนถึงการบริหารคลังสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อยากเปิดร้านขายยา ต้องทำอย่างไรบ้าง ตอนที่ 1: สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ

เป็นข้อมูลก่อนเริ่มต้น เพื่อให้นักลงทุนได้เตรียมตัวเป็นเสบียงตุนไว้ก่อนตัดสินใจกระโจนสู่โลกธุรกิจร้านขายยาครับ หัวข้อที่ท่านควรรู้ได้แก่

1. รู้จักธุรกิจสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์

·         ภาพรวมตลาดยาและร้านขายยา

·         ภาพรวมการรับบริการทางสาธารณสุขของคนไทยและแนวโน้ม

·         แนวโน้มธุรกิจร้านยาและสภาวะการแข่งขัน

·         ช่องทางการจัดจำหน่าย

·         ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดยา

2. เจาะลึกธุรกิจร้านยา

·         ตลาดร้านยา

·         กฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาในปัจจุบันและอนาคต

·         การแบ่งประเภทร้านยาและจำนวนร้านยา

·         สภาวะการแข่งขันและแนวโน้มตลาด

·         คู่แข่งขันหลักในตลาดร้านยา Chainstore & Francise vs. Local & International

·         Key Success Factors ในการเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จ

3. Checklist คิดก่อนลงมือทำ

·         ปัจจัยการลงทุน

·         ผลตอบแทนและความเสี่ยง

·         ความพร้อมและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น